بررسی ارتباط انواع آنمی و اندکس های گلبول قرمز با تشنج ناشی از تب در کودکان 6ماه تا 5 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخ

Association between types of anemia and red blood cell indexes with febrile seizures in children 6 months to 5 years admitted to emergency ward of Dr sheikh children’s hospital


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عزت خداشناس , علی قاسمی , سمیه براشکی

کلمات کلیدی: تشنج ناشی از تب- آنمی- کودکان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 921199
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط انواع آنمی و اندکس های گلبول قرمز با تشنج ناشی از تب در کودکان 6ماه تا 5 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/12/07
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/04/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عزت خداشناسمجری
علی قاسمیمجری
سمیه براشکیمجری
سپیده باقریهمکار
آنوش آذرفرهمکار
یلدا روانشادهمکار