بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)

Frequency of the intron 22 inversion of the factor VIII gene in sever Hemophilia A patients referred to Hemophilia-Thalassemia Center of Mashhad (Sarvar Clinic).


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین آیت الهی , زهرا بدیعی , محسن علی نژاد

کلمات کلیدی: هموفیلی Aشدید - وارونگی اینترون 22 -

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 921585
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/11/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/06/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین آیت الهیمجری
زهرا بدیعیمجری
محسن علی نژادمجری
محمدهادی صادقیانهمکار
نفیسه امینیهمکار