بررسی تغییرات مختصات الکتروگاردیوگرافی (شامل QT و P-R و QRS) و رابطه ی آن با تغییرات سیستم اندوکرین در معتادان تحت ترک با حداقل 6 ماه مصرف متادون خوراکی و مقایسه ی آن با گروه کنترل

The effect of oral methadone on ECG characteristics and relation of its to alteration in endocrine system in addicts who using methadone as their withdrawal treatment for at least 6 month against control group


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: شکوفه بنکداران , مهدی حسن زاده دلوئی , مینا اکبری راد

کلمات کلیدی: متادون، الکتروکاردیوگرام ، هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 921975
عنوان فارسی طرح بررسی تغییرات مختصات الکتروگاردیوگرافی (شامل QT و P-R و QRS) و رابطه ی آن با تغییرات سیستم اندوکرین در معتادان تحت ترک با حداقل 6 ماه مصرف متادون خوراکی و مقایسه ی آن با گروه کنترل
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/12/21
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/04/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
شکوفه بنکدارانمجری
مهدی حسن زاده دلوئیمجری
مینا اکبری رادمجری
علی آخوندپورمنطقیهمکار
محمدتقی شاکریهمکار