بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89

Evaluation prevalence of Early-stage breast cancer in patient referring to Mashhad University Medical Centers


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آسیه سادات فتاحی معصوم , سمانه سادات اسدی کاخکی

کلمات کلیدی: شیوع – سرطان پستان – تشخیص - عوامل خطر

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 922116
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89
نوع پروژه نظام سلامت
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/06/12
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/07/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آسیه سادات فتاحی معصوممجری
سمانه سادات اسدی کاخکیمجری
سیدامیر آل داودهمکار
محمدرضا مطیعهمکار
مریم صالحیهمکار
سیما بیگلیهمکار
رهام سالکهمکار