بررسی تغییرات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران سرطان پستان در ابتدا و انتهای دهه در مراجعین دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of change in demographic and histopathologic characteristics of breast cancer patient in at the beginning and end of the decade refer to Mashhad University of medical centers


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آسیه سادات فتاحی معصوم , محمدتقی رجبی مشهدی , زهره مطلوبی

کلمات کلیدی: سرطان پستان – زنان جوان – شیوع – تشخیص – نتایج- سن - جراحی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 922143
عنوان فارسی طرح بررسی تغییرات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران سرطان پستان در ابتدا و انتهای دهه در مراجعین دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/02/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/05/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آسیه سادات فتاحی معصوممجری
محمدتقی رجبی مشهدیمجری
زهره مطلوبیمجری
علی تقی زاده کرمانیهمکار
سودابه شهید ثالثهمکار
مریم صالحیهمکار
سیما بیگلیهمکار