بررسی فراوانی 43ساله ضایعات پیش بدخیم وبدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدطی سالیان1350-1392

frequency of premalignant and malignant oral squamus epithelial lesions referral patient to mashhad dental school for past 43 years(1971-2013)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نصرا... ساغروانیان , نوشین محتشم , فائزه ایوانی

کلمات کلیدی: لکوپلاکیا-اریتروپلاکیا-ضایعه پیش بدخیمی-وضعیت پیش بدخیم-تومور بدخیم اپی تلیالی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 922277
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی 43ساله ضایعات پیش بدخیم وبدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدطی سالیان1350-1392
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/02/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/07/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نصرا... ساغروانیانمجری
نوشین محتشممجری
فائزه ایوانیمجری
عبداله جوان رشیدیهمکار