ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعی

Corrolatio between serum cartilage oligomeric matrix protein with cartilage destruction in patients with Rheumatoid arthritis and its comparison with serum antibodies to cyclic citrullinated peptide- A cross sectional study


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مسعود ثقفی خادم , نیره سعادتی , ماندانا خداشاهی

کلمات کلیدی: پروتئین ماتریکس اولیگرمریک غضروفی سرم - آرتریت روماتوئید -

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 922799
عنوان فارسی طرح ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/03/21
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/10/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مسعود ثقفی خادممجری
نیره سعادتیمجری
ماندانا خداشاهیمجری
زهرا رضائی یزدیهمکار
مریم صاحباریهمکار
مریم صالحیهمکار
آزیتا آذریانهمکار