مقایسه کفایت نمونه های آسپیراسیون با سوزن ظریف با نمونه های با سوزن ظریف بدون آسپیراسیون در ندول های تیروئید

Adequacy of fine needle aspiration samples compared with non aspirating fine needle samples in thyroid nodules


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مسعود پزشکی راد , مهدی فرزادنیا , طوی محمد قوانج زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 922865
عنوان فارسی طرح مقایسه کفایت نمونه های آسپیراسیون با سوزن ظریف با نمونه های با سوزن ظریف بدون آسپیراسیون در ندول های تیروئید
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/03/21
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/01/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مسعود پزشکی رادمجری
مهدی فرزادنیامجری
طوی محمد قوانج زادهمجری
لیدا جراحیهمکار
علیرضا بحری نجفیهمکار