بررسی نتایج مادری و نوزادی به دنبال هیسترکتومی حوالی زایمان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فروردین 1393 تا پایان خردادماه 1395

Maternal and neonatal outcomes following peripartum hysterectomy in teaching hospitals of Mashhad University


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: صدیقه آیتی افین , لیلا پورعلی , حوریه سلیمانی بمی

کلمات کلیدی: هیسترکتومی حوالی زایمان - خونریزی بعد از زایمان - موربیدیتی مادران - مورتالیتی مادران - آتونی رحمی - جفت غیر نرمال

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930040
عنوان فارسی طرح بررسی نتایج مادری و نوزادی به دنبال هیسترکتومی حوالی زایمان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فروردین 1393 تا پایان خردادماه 1395
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/06/12
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/07/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
صدیقه آیتی افینمجری
لیلا پورعلیمجری
حوریه سلیمانی بمیمجری
فاطمه طیموری ثانی نوروزیهمکار
فاطمه حقیقیهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
سیده اعظم پورحسینیهمکار
ازهار برهمتهمکار
آسیه ملکی ابردههمکار
فاطمه تاراهمکار