ارزیابی مقیاس شاخص شدت فوریت در تریاژ بیماران مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393

Evaluation of emergency severity index triage scale in Imam Reza hospital – Mashhad , 2014


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: احسان بلوردی , سعید اسلامی حسن آبادی , رضا گلمکانی

کلمات کلیدی: تریاژ -ارزیابی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930237
عنوان فارسی طرح ارزیابی مقیاس شاخص شدت فوریت در تریاژ بیماران مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/06/12
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
احسان بلوردیمجری
سعید اسلامی حسن آبادیمجری
رضا گلمکانیمجری
محسن ابراهیمیهمکار
راحله گنجعلیهمکار