بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیه

Assessment of health-related quality of life, depression, anxiety, and coping mechanisms in chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis, peritoneal dialysis, and renal transplantation


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد خواجه دلوئی , مجید رضا عرفانیان تقوائی , مریم عمادزاده

کلمات کلیدی: بیماری مزمن کلیوی، افسردگی، اضطراب، روش های مقابله ای، دیالیز صفاقی، دیالیز خونی، پیوند کلیه، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930254
عنوان فارسی طرح بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیه
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/12/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/01/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد خواجه دلوئیمجری
مجید رضا عرفانیان تقوائیمجری
مریم عمادزادهمجری
محمدجواد مجاهدیهمکار
فاطمه محرریهمکار
فاطمه ناظمیانهمکار
علی عمادزادههمکار