بررسی فراوانی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ریفامپین با روش PCR (Multiplex Allele Specific) در بیماران مبتلای به سل مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد

Investigation of the frequency of rifampin resistance in Mycobacterium tuberculosis using multiplex allele specific PCR in patients with tuberculosis admitted to Ghaem hospital, Mashhad (2012-2013)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا مشکات , امیر تاج بخش , فائزه قاسمی

کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ریفامپین

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930467
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ریفامپین با روش PCR (Multiplex Allele Specific) در بیماران مبتلای به سل مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/12/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/07/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا مشکاتمجری
امیر تاج بخشمجری
فائزه قاسمیمجری
مستوره مؤمن هرویهمکار
سیده زهره میرباقریهمکار