بررسی رفتار شهروندی سازمانی ماماها و ارتباط آن با توانایی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد 1393

The survey of organizational citizenship behavior of midwives and its relationship with work ability midwives of training hospital and health centers of Mashhad in 2014


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: شهلا نورانی سعدالدین , زهرا کهن سال داغیان

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی- جوانمردی(رادمردی و گذشت)- نوع دوستی- آداب اجتماعی- وجدان کاری- نزاکت(ادب و ملاحظه)- توانایی شغلی- ماما

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930476
عنوان فارسی طرح بررسی رفتار شهروندی سازمانی ماماها و ارتباط آن با توانایی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد 1393
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/06/12
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/10/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
شهلا نورانی سعدالدینمجری
زهرا کهن سال داغیانمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
الهه هوشمندهمکار