جداسازی و کلونینگ ژن mpt64 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به منظور ساخت DNA واکسن کایمریک بیان کننده MPT64 و TB10.4

Isolation and cloning of mpt64 gene from mycobacterium tuberculosis in order to construct a new chimeric DNA vaccine encoding MPT64 and TB10.4


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا مشکات , حسنا زارع

کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس -واکسن DNA نوترکیب

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930586
عنوان فارسی طرح جداسازی و کلونینگ ژن mpt64 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به منظور ساخت DNA واکسن کایمریک بیان کننده MPT64 و TB10.4
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/11/01
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/07/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا مشکاتمجری
حسنا زارعمجری
احسان آریانهمکار
مسعود یوسفیهمکار