بررسی آسیب شناسی روانی و پروفایل سرشت-منش در مبتلایان به آلوپسی آره آتا در مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترل

Evaluation of Psychopathologies and Temperament-Character profile in patients with Alopecia Areata in patients reffering to dermatology clinic of imam reza hospital in 1393 and comparing with a control group


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی طلائی , یلدا ناهیدی , مهسا ناهیدی

کلمات کلیدی: آلوپسی آره آتا: آلوپسی آره آتا بیماری شایعی است که تظاهر آن به صورت نواحی گرد یا بیضی شکل ریزش موی لوکالیزه در نواحی مودار، بدون التهاب واضح پوست می باشد.هر سطح مو داری ممکن است در AA درگیر شود ولی اغلب در پوست سر (%90 - %70) ، ابرو (%4) و مژه یا در ریش (%28 در مردان) رخ می دهد. Alopecia areata: Alopecia areata (AA) is a common disease involving localized loss of hair in round or oval areas, without visible inflammation of the skin in hair-bearing areas. Any hair-bearing surface may be affected, but it frequently occurs on the scalp (70 to 90 percent), eyebrows (4 percent), and eyelashes and beard (28 percent in males). پاتولوژی روانی(سایکوپاتولوژی):مطالعه علمی اختلالات ذهنی است،شامل تلاش برای فهم علل ژنتیک ، بیولوژیک ، سایکولوژیک و اجتماعی آن ها، شماهای تقسیم بندی مؤثر، سیر در تمام مراحل پیشرفت، تظاهرات و درمان. Psychopathology: Psychopathology is the scientific study of mental disorders, including efforts to understand their genetic, biological, psychological, and social causes; effective classification schemes (nosology); course across all stages of development; manifestations; and treatment. سرشت-منش: سرشت به جنبه هایی از شخصیت فرد مانند درون گرایی یا برون گرایی اشاره می کند که اغلب ذاتی هستند. منش به ذهن اشاره می کند، هسته ذهنی شخصیت و شامل تفاوت های فردی در درک از خود و ارتباطات با ابژه است که اهداف و ارزش های شخصی را منعکس می کند. Temperament: In psychology, temperament refers to those aspects of an individual's personality, such as introversion or extroversion, that are often regarded as innate rather than learned. Character: Character refers to the mind, that is, the conceptual core of personality. It involves individual differences in self-concepts and object-relations that reflect personal goals and values آلوپسی آره آتا: آلوپسی آره آتا بیماری شایعی است که تظاهر آن به صورت نواحی گرد یا بیضی شکل ریزش موی لوکالیزه در نواحی مودار، بدون التهاب واضح پوست می باشد.هر سطح مو داری ممکن است در AA درگیر شود ولی اغلب در پوست سر (%90 - %70) ، ابرو (%4) و مژه یا در ریش (%28 در مردان) رخ می دهد. Alopecia areata: Alopecia areata (AA) is a common disease involving localized loss of hair in round or oval areas, without visible inflammation of the skin in hair-bearing areas. Any hair-bearing surface may be affected, but it frequently occurs on the scalp (70 to 90 percent), eyebrows (4 percent), and eyelashes and beard (28 percent in males). پاتولوژی روانی(سایکوپاتولوژی):مطالعه علمی اختلالات ذهنی است،شامل تلاش برای فهم علل ژنتیک ، بیولوژیک ، سایکولوژیک و اجتماعی آن ها، شماهای تقسیم بندی مؤثر، سیر در تمام مراحل پیشرفت، تظاهرات و درمان. Psychopathology: Psychopathology is the scientific study of mental disorders, including efforts to understand their genetic, biological, psychological, and social causes; effective classification schemes (nosology); course across all stages of development; manifestations; and treatment. سرشت-منش: سرشت به جنبه هایی از شخصیت فرد مانند درون گرایی یا برون گرایی اشاره می کند که اغلب ذاتی هستند. منش به ذهن اشاره می کند، هسته ذهنی شخصیت و شامل تفاوت های فردی در درک از خود و ارتباطات با ابژه است که اهداف و ارزش های شخصی را منعکس می کند. Temperament: In psychology, temperament refers to those aspects of an individual's personality, such as introversion or extroversion, that are often regarded as innate rather than learned. Character: Character refers to the mind, that is, the conceptual core of personality. It involves individual differences in self-concepts and object-relations that reflect personal goals and values

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930683
عنوان فارسی طرح بررسی آسیب شناسی روانی و پروفایل سرشت-منش در مبتلایان به آلوپسی آره آتا در مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترل
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/11/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/06/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی طلائیمجری
یلدا ناهیدیمجری
مهسا ناهیدیمجری
لیدا جراحیهمکار