شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)

Molecular Diagnosis of Leishmania & Mycobacterium spp. Isolated from Misdiagnosed Cutaneous Lesions of patients referred to Clinical Laboratories of Mashhad University of Medical Sciences.(2014-15)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عبدالمجید فتی , شادی رحمانی خراسانی

کلمات کلیدی: لیشمانیا - مایکوباکتریوم - زخم های با تشخیص نادرست - ملکولی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930798
عنوان فارسی طرح شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/11/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبدالمجید فتیمجری
شادی رحمانی خراسانیمجری
پرستو تاج زادههمکار
وحید مشایخی قویونلوهمکار
مسعود ملکیهمکار
ویدا وکیلیهمکار
کیارش قزوینیهمکار
هاجر ایمانفرهمکار
محمود پریان نوغانیهمکار