بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش مراقبت از استومی به شیوه شبیه‌سازی و نمایش-بازنمایش بر خودکارآمدی و سازگاری بیماران دارای استومی روده‌ای

Comparitive study on the effects of simulation and demonstration-return demonstration methods in ostomy care training on self-efficacy and adjustment in patients with an intestinal ostoma


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه حشمتی نبوی , زهره پوراسماعیل

کلمات کلیدی: استومی- استومی روده ای- مراقبت از استومی- آموزش به شیوه شبیه‌سازی- آموزش به شیوه نمایش-بازنمایش- خودکارآمدی- سازگاری با استومی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930866
عنوان فارسی طرح بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش مراقبت از استومی به شیوه شبیه‌سازی و نمایش-بازنمایش بر خودکارآمدی و سازگاری بیماران دارای استومی روده‌ای
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/10/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه حشمتی نبویمجری
زهره پوراسماعیلمجری
عباس عبدالهیهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
هنگامه ابراهیمیهمکار