بررسی فراوانی نارضایتی جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر مشهد در مقایسه با گروه کنترل در سال 93

Assessment Frequency of sexual dissatisfaction, divorce referred to family court in the city of Mashhad in the control group.93


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی طلائی , حمید سیفی

کلمات کلیدی: رضایت جنسی: از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع رابطه جنسی اطلاق می گردد. در واقع رضایت جنسی شامل رضایت جنسی فرد تا رسیدن به اوج لذت جنسی است. رضایت جنسی تنها لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود(12). تعریف عملی: منظور از میزان رضایت جنسی در این پژوهش نمراتی است که فرد بر مبنای پرسشنامه رضایت جنسی مخصوص زنان ، پرسشنامه رضایت جنسی مخصوص مردان که توسط خودش تکمیل می شود، کسب می کند طلاق: طلاق در لغت به معنی جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح ورهائی از زناشوئی است.. دراین پژوهش طلاق به معنی لغوپیوند زناشویی در ازدواج دائم مدنظر قرار گرفته است که آن را از طلاق عاطفی جدا می کند(13)

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930877
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی نارضایتی جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر مشهد در مقایسه با گروه کنترل در سال 93
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/11/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1398/07/03

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی طلائیمجری
حمید سیفیمجری
راهله نجاتیهمکار
لاله کوهستانیهمکار
آریا حجازیهمکار
لیدا جراحیهمکار