بررسی روش ماستکتومی با حفظ پوست دربیماران سرطان پستان دربیمارستان قائم مشهد از سال 1388-1392

Evaluation of skin-sparing mastectomy in patients with breast cancer referring to Mashhad University of medical sciences between 1388-1392


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آسیه سادات فتاحی معصوم , مریم شیخ زاده

کلمات کلیدی: سرطان پستان، ماستکتومی با حفظ پوست، نتیجه درمانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930898
عنوان فارسی طرح بررسی روش ماستکتومی با حفظ پوست دربیماران سرطان پستان دربیمارستان قائم مشهد از سال 1388-1392
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/01/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/12/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آسیه سادات فتاحی معصوممجری
مریم شیخ زادهمجری
حسین شباهنگهمکار
فاطمه همائی شاندیزهمکار
مریم صالحیهمکار
سیما بیگلیهمکار