مقایسه تاثیر بکارگیری دو ابزار آموزشی چندرسانه ای و پمفلت بر اضطراب، عوارض و رفتارهای خودمراقبتی بیماران تحت پرتو درمانی

Comparison the effect of using multimedia and pamphlet on anxiety, side effects and self-care behaviors of patients undergoing radiotherapy


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه حشمتی نبوی , عاطفه بهبودی فر

کلمات کلیدی: ابزار آموزشی چندرسانه ای- پمفلت- اضطراب- عوارض پرتودرمانی- رفتارهای خود مراقبتی- بیمارتحت پرتودرمانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 930947
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر بکارگیری دو ابزار آموزشی چندرسانه ای و پمفلت بر اضطراب، عوارض و رفتارهای خودمراقبتی بیماران تحت پرتو درمانی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/10/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه حشمتی نبویمجری
عاطفه بهبودی فرمجری
کاظم انوریهمکار
محمدتقی شاکریهمکار