بررسی فراوانی موتاسیون در ژن فاکتور انعقادی 5 لیدنG1691A) در بیماران دارای سقط توسط روش PCR-RFLP

Frequency of factor V leiden(G1691A mutation in recurrent spontaneuse abortion with PCR-RFLP


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین آیت الهی , ملیحه امیریان , امین لطفی

کلمات کلیدی: سقط های خودبه خودی مکرر-قطعات بلند محدود -واکنش های زنجیره ای با پلی مورفیسم -فاکتور 5 لیدن

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931119
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی موتاسیون در ژن فاکتور انعقادی 5 لیدنG1691A) در بیماران دارای سقط توسط روش PCR-RFLP
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/02/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/09/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین آیت الهیمجری
ملیحه امیریانمجری
امین لطفیمجری
سعید اخلاقیهمکار
سپیده شاکریهمکار