بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موش

Investigation of protein alterations and regulation of microRNA-122 expression and protective effect of crocin in liver of mice exposed to bisphenol A


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین حسین زاده , خلیل آبنوس , فائزه وحدتی حسنی

کلمات کلیدی: بیس فنول :A کروسین ﭘﺮوﺗﺌیﻦ ﮐیﻨﺎز ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣیﺘﻮژن (MAPK) کینازتنظیم شونده بوسیله سیگنال خارج سلولی :(ERK MicroRNA (miR):

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931122
عنوان فارسی طرح بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موش
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/11/01
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/06/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین حسین زادهمجری
خلیل آبنوسمجری
فائزه وحدتی حسنیمجری
صغری مهریهمکار
امیرحسین جعفریانهمکار