تبیین تجارب اعضای تیم احیای قلبی ریوی؛ طراحی، روان سنجی و کاربرد پرسشنامه سنجش انگیزه احیاسنجش انگیزه احیا

Exploring the experience of cardiopulmonary resuscitation team members; development, psychometric properties evaluation and application of CPR motivation questionnaire


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه حشمتی نبوی , عبدالقادر عصاررودی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931150
عنوان فارسی طرح تبیین تجارب اعضای تیم احیای قلبی ریوی؛ طراحی، روان سنجی و کاربرد پرسشنامه سنجش انگیزه احیاسنجش انگیزه احیا
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/02/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/07/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه حشمتی نبویمجری
عبدالقادر عصاررودیمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار