مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB (GBS)به روش PCRدر دستگاه تناسلی زنان با زایمان ترم و زایمان زود رس و ارتباط ان با عوارض نوزادی و مادر

Compare of colonization of Streptococcus Group B (GBS) by PCR in the genital tract of women with preterm labor and premature delivery and maternal and neonatal complications


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نیره قمیان , مرضیه لطفعلیزاده , فهیمه قانعی مطلق

کلمات کلیدی: زایمان زود رس(پره ترم لیبر): استرپتوکوک گروه B

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931233
عنوان فارسی طرح مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB (GBS)به روش PCRدر دستگاه تناسلی زنان با زایمان ترم و زایمان زود رس و ارتباط ان با عوارض نوزادی و مادر
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/02/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/12/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نیره قمیانمجری
مرضیه لطفعلیزادهمجری
فهیمه قانعی مطلقمجری
لیدا جراحیهمکار
کیارش قزوینیهمکار