تعیین مقادیر مرجع لیپید پروفایل براساس سن در افراد بزرگسال شهر مشهد در سال 1389 با استفاده از دو روش رگرسیون چندکی مبتنی بر اسپلاین و روش رگرسیون چندکی خطی

Determination reference values of lipDetermination reference values of lipid profile on the basis of age in individuals adult at Mashhad city in 1389 year with using both quartile regression method based on Spline and quartile regression linear methodd profile in individuals adult at Mashhad city in 1389 year with using both quartile regression method based on Spline and quartile regression linear method


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدتقی شاکری , امید کیانی , حبیب الله اسماعیلی

کلمات کلیدی: لیپید پروفایل ( پانل لیپید) مقادیر مرجع مقادیر نرمال رگرسیون صدکی (رگرسیون چندکی ) Spline نقطه برش ( مقدار برش )

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931326
عنوان فارسی طرح تعیین مقادیر مرجع لیپید پروفایل براساس سن در افراد بزرگسال شهر مشهد در سال 1389 با استفاده از دو روش رگرسیون چندکی مبتنی بر اسپلاین و روش رگرسیون چندکی خطی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/01/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/10/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدتقی شاکریمجری
امید کیانیمجری
حبیب الله اسماعیلیمجری
حسن دوستیهمکار
محمد صفریانهمکار
فاطمه خراشادیزادههمکار
صادق رسولی نژادهمکار