بررسي وضعيت پيش گويي کننده هاي رفتار فعاليت بدني پيشگيري کننده از پوکي استخوان بر اساس مراحل تغيير و باور بهداشتي در زنان شهر مشهد با استفاده از تحليل مسير


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد واحدیان شاهرودی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931382
عنوان فارسی طرح بررسي وضعيت پيش گويي کننده هاي رفتار فعاليت بدني پيشگيري کننده از پوکي استخوان بر اساس مراحل تغيير و باور بهداشتي در زنان شهر مشهد با استفاده از تحليل مسير
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/09/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد واحدیان شاهرودیمجری
امین رضا امینیهمکار
الهه لعل منفردهمکار
منصوره علیپور عنبرانیهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
مهدی قلیان اولناظر