بررسی ارتباط بین بیومارکر sCD 14 و پلی مورفیسم C-159T موجود درپروموتور ژن CD 14 با بیماری رینیت آلرژیک

Investigating of the association between sCD14 biomarker and also functional polymorphism, C-159T, in the CD14 gene with allergic rhinitis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مژگان محمدی , رضا فریدحسینی , فرحزاد جباری آزاد , هادی زارع مرزونی , هادی زارع مرزونی

کلمات کلیدی: رینیت آلرژیک: بیماری التهابی مخاط بینی بوده که به دنبال تماس افراد آتوپیک با عوامل آلرژن، باعث ایجاد التهاب می گردد. sCD 14 : CD14 یک گیرنده ی مهم برای لیپوپلی ساکارید و اندوتوکسین های استنشاقی هست. ژن CD14 در جایگاه 5q31-32 قرار گرفته است که دو نوع پروتیئن کد میکند. یکی مولکول غشایی (mCD14) که روی سطح نوتروفیل ها، مونوسیت و ماکروفاژها قرار دارد و دیگری فرم محلول در سرم(sCD14) می باشد. پلی مورفیسم C-159T : جابجایی باز آلی C با T در موقعیت 159 در منطقه پروموتور ژن CD14 است. این پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی دارای عملکرد با ایجاد تغییر در سطح CD14 می باشد.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931406
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بین بیومارکر sCD 14 و پلی مورفیسم C-159T موجود درپروموتور ژن CD 14 با بیماری رینیت آلرژیک
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1393/11/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/11/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مژگان محمدیمجری
رضا فریدحسینیمجری
فرحزاد جباری آزادمجری
هادی زارع مرزونیمجری
جلیل توکل افشاریهمکار
مریم خوشخویهمکار
هادی زارع مرزونیمجری