بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیر سال 1393


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد واحدیان شاهرودی

کلمات کلیدی: باور بهداشتی:( Health Belief ) مراحل تغییر (stage of change): دریافت کلسیم(Calcium Intake): تحلیل مسیر(Path Analysis)

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931479
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیر سال 1393
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/11/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/07/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد واحدیان شاهرودیمجری
امین رضا امینیهمکار
الهه لعل منفردهمکار