بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94

Evaluation of outcome of treatment in pancreatic psudocyst in Mashhad university medical centers between 2006-2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آسیه سادات فتاحی معصوم , قدرت الله مداح , سحر رحمانی

کلمات کلیدی: کیست کاذب پانکراتیت حاد نتایج درمانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931503
عنوان فارسی طرح بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/07/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/07/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آسیه سادات فتاحی معصوممجری
قدرت الله مداحمجری
لیدا جراحیهمکار
محمدتقی رجبی مشهدیهمکار
سیما بیگلیهمکار
محسن علی اکبریانهمکار
سحر رحمانیمجری