بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لم

Association of Paraoxonase-1( rs:662,rs:705379,rs:854560) and cholesterylester transfer protein CETP (rs:5882) polymorphisms with enzymatic activity and its variations following supplementation with phytosomal curcumin in metabolic syndrome patients and controls


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علیرضا پاسدار , مجید غیور مبرهن , بهدخت فتحی دیزجی

کلمات کلیدی: کلسترول استرترانسفر پروتئین-آنزیم پارا اکسوناز1-کورکومین -سندرم متابولیک:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931533
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لم
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/02/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/04/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علیرضا پاسدارمجری
مجید غیور مبرهنمجری
امیرحسین صاحبکارهمکار
بهدخت فتحی دیزجیمجری