طراحی و تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تأمین منافع متقابل در مشارکت بین مؤسسات آموزشی و بالینیِ پرستاری:یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

Designing and determining the psychometric Properties of achieving mutual benefits questionnaire in academic-service partnership in nursing: A sequential exploratory mixed method study


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه حشمتی نبوی , ملیحه صادق نژاد فروتقه

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931629
عنوان فارسی طرح طراحی و تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تأمین منافع متقابل در مشارکت بین مؤسسات آموزشی و بالینیِ پرستاری:یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/04/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/10/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه حشمتی نبویمجری
ملیحه صادق نژاد فروتقهمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
حسین کارشکیهمکار