بررسی دیدگاه بیماران درباره استفاده از اطلاعات پرونده پزشکی آنان در پژوهش- 1394

Patients’ Views about use of their medical record information in research- 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: معصومه سرباززین آباد , خلیل کیمیافر

کلمات کلیدی: بیمار- پرونده پزشکی- پژوهش

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940003
عنوان فارسی طرح بررسی دیدگاه بیماران درباره استفاده از اطلاعات پرونده پزشکی آنان در پژوهش- 1394
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/05/07
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/04/23

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
معصومه سرباززین آبادمجری
خلیل کیمیافرمجری
سعید اسلامی حسن آبادیهمکار
ویدا وکیلیهمکار
صدیقه رحیمیهمکار
مژگان صداقت زادههمکار
صدیقه مقدم پورهمکار