بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحم

Evaluation of diagnostic accuracy of sentinel lymph node biopsy in surgery of endometrial cancer using gamma probe and Tc-99m-antimony sulfide colloid with injection iv cervix and injection of metylen blue in uterine serous


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: ملیحه حسن زاده مفرد

کلمات کلیدی: گره لنفاوی پیشاهنگ - سرطان اندومتر – لنفادنکتومی-رنگ آبی-پروب جراحی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940217
عنوان فارسی طرح بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحم
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/05/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
ملیحه حسن زاده مفردمجری
رامین صادقیهمکار
مرجانه فرازستانیانهمکار
زهره یوسفی رودسریهمکار
سیما کدخدایانهمکار
نوریه شریفی سیستانیهمکار
لیلی ظریف محمودیهمکار