بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپ

Diagnostic value of 99mTc-Ciprofloxacin scan in differentiating prosthesis infection from loosening in patients with complicated hip prosthesis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: وحید رضا دباغ کاخکی , محمد قره داغی , سمیه قهرمانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940413
عنوان فارسی طرح بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/11/07
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/04/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
وحید رضا دباغ کاخکیمجری
محمد قره داغیمجری
نرجس خاتون آیتیهمکار
امیررضا کچوئیهمکار
کیوان صدریهمکار
علی بیرجندی نژادهمکار
سید مهدی مظلومیهمکار
علیرضا موسویانهمکار
احمد یوسفی ثمرههمکار
سمیه قهرمانیمجری