مقایسه تاثیر مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت با آموزش مهارت حل مساله بر روی اضطراب و افسردگی و راهبردهای مقابله ای دوره انتظار نتیجه درمانهای کمک باروری در زنان نابارور

comparing the effects of positive reappraisal coping intervention with problem solving skill training on anxiety and depression and coping strategies of medical waiting periods of In Vitro Fertilization treatment in infertile women .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: معصومه کردی , مرضیه قاسمی گوجانی

کلمات کلیدی: ناباروری- زنان نابارور- راهبردهای مقابله ای- راهبرد مقابله ای مساله مدار- راهبرد مقابله ای حمایت اجتماعی- راهبرد مقابله ای پذیرش مسئولیت- راهبرد مقابله ای حل مساله مدبرانه- راهبرد مقابله ای ارزیابی مجددمثبت- راهبرد مقابله ای هیجان مدار- راهبرد مقابله ای رویاروگرانه- راهبرد مقابله ای فاصله گیری- راهبرد مقابله ای خود کنترلی- راهبرد مقابله ای گریز/ اجتناب- مهارت حل مساله- آموزش مهارت حل مساله- مداخله مبتنی بر ارزیابی مجددمثبت- مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد - ثبت - افسردگی- اضطراب- دوره انتظار نتیجه درمان باIVF IVF

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940545
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت با آموزش مهارت حل مساله بر روی اضطراب و افسردگی و راهبردهای مقابله ای دوره انتظار نتیجه درمانهای کمک باروری در زنان نابارور
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/09/04
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/07/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
معصومه کردیمجری
مرضیه قاسمی گوجانیمجری
نگار اصغری پورهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
ملیحه امیریانهمکار