نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395

Educational Needs Assessment of Medical School's Clinical Faculty Members in Mashhad University of Medical Sciences,2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: ملیحه دادگرمقدم , علی شعیبی , محمد اعتضاد رضوی

کلمات کلیدی: نیاز سنجی آموزشی هیات علمی نیاز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940595
عنوان فارسی طرح نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395
نوع پروژه نظام سلامت
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/11/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/02/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
ملیحه دادگرمقدممجری
علی شعیبیمجری
محمد اعتضاد رضویمجری
سید مسعود حسینیهمکار
علی اکبر حیدریهمکار
زهرا موفقیهمکار