ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش راش ایمونو تراپی در رینیت آلرژیک برای اولین بار در ایران

Evaluation of clinical and immunologic efficacy of subcutaneous rush immunotherapy in patients with allergic rhinitis( the first time of iran)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرحزاد جباری آزاد , رضا فریدحسینی , علی فولادوند

کلمات کلیدی: ایمونو گلوبولین E ایمونوگلوبولین G4 اینترفرون گاما اینتر لوکین4 رینیت آلرژیک — ایمونوتراپی زیرجلدی بصورت rush سلولهایTتنظیم کننده

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940678
عنوان فارسی طرح ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش راش ایمونو تراپی در رینیت آلرژیک برای اولین بار در ایران
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/06/31
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/12/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فرحزاد جباری آزادمجری
رضا فریدحسینیمجری
علی فولادوندمجری
مژگان محمدیهمکار
مریم خوشخویهمکار
امین رضا نیک پورهمکار
زهرا درودیهمکار
اکرم زرخوانهمکار
سمانه سیستانیهمکار