بررسی اثر روش تخصیص تصادفی بر روی توان آزمون های متفاوت مقایسه اثر تیمار بر متغیر پاسخ کمی در دو گروه تخصیص یافته در کار آزماییهای بالینی

Assessing the effect of random allocation on the test power to compare the effect of a treatment on a quantitative response variable in assigned to two groups in clinical trials


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آزاده ساکی , حمید حیدریان میری , حسین نظامی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940729
عنوان فارسی طرح بررسی اثر روش تخصیص تصادفی بر روی توان آزمون های متفاوت مقایسه اثر تیمار بر متغیر پاسخ کمی در دو گروه تخصیص یافته در کار آزماییهای بالینی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/10/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/11/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آزاده ساکیمجری
حمید حیدریان میریمجری
حسین نظامیمجری
حامد تابشهمکار
راضیه یوسفیهمکار