مقایسه ی تاثیر مشاوره ی چهره به چهره و مشاوره ی تلفنی بر آگاهی و نگرش به فرزندخواندگی در زوجین نابارور

Comparing the effects of face to face counseling and telephone counseling on knowledge and attitude of infertile couples toward the child adoption


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: طلعت خدیوزاده , فاطمه احمدی رضامحله

کلمات کلیدی: مشاوره- مشاوره چهره به چهره- مشاوره تلفنی- آگاهی- فرزندخواندگی- آگاهی از فرزندخواندگی- نگرش به فرزندخواندگی- زوج - نابارور- ناباروری اولیه- زوج نابارور

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 940842
عنوان فارسی طرح مقایسه ی تاثیر مشاوره ی چهره به چهره و مشاوره ی تلفنی بر آگاهی و نگرش به فرزندخواندگی در زوجین نابارور
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/09/04
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/12/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
طلعت خدیوزادهمجری
فاطمه احمدی رضامحلهمجری
سیدمحسن اصغری نکاحهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار