بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهد


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مریم صاحباری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 941508
عنوان فارسی طرح بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهد
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/05/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مریم صاحباریمجری
زهرا رضائی یزدیهمکار
مسعود ثقفی خادمهمکار
کامیلا هاشم زادههمکار
نیره سعادتیهمکار
محمدرضا هاتف فردهمکار
محمدحسن جوکارهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
سید کاظم فرهمندهمکار
سیده زهرا میرفیضیهمکار
علیرضا پوررضا