بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستان

The Relationship between Serum Cytokeratin 18 Changes Following Neoadjuvant Therapy in Patienrs with Breast Cancer with Postoperative Pathology Response


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آذر فانی پاکدل

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 941554
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستان
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/04/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1398/04/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آذر فانی پاکدلمجری
دانیال فضیلت پناههمکار
آسیه سادات فتاحی معصومهمکار
محمدناصر فرقانی طریقانهمکار
رهام سالکهمکار
مصطفی مهرابی بهارهمکار
بهرام معمارهمکار
سعیده احمدی سیمابهمکار
سید علیرضا جوادی نیاهمکار
فاطمه همائی شاندیزهمکار