طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-I

Designing a national registry system of HTLV-I


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: هوشنگ رفعت پناه بایگی , خلیل کیمیافر , سید عبدالرحیم رضائی , رضا بوستانی , رضا فریدحسینی , محمدمهدی اعتمادی , عباس شیردل , ویدا وکیلی , علی شعیبی , سعید اسلامی حسن آبادی , معصومه اکبری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 941637
عنوان فارسی طرح طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-I
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/11/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
هوشنگ رفعت پناه بایگیمجری
خلیل کیمیافرمجری
سید عبدالرحیم رضائیمجری
رضا بوستانیمجری
رضا فریدحسینیمجری
محمدمهدی اعتمادیمجری
عباس شیردلمجری
ویدا وکیلیمجری
علی شعیبیمجری
سعید اسلامی حسن آبادیمجری
معصومه اکبریمجری
محمدجواد یزدان پناههمکار
مجید ابریشمیهمکار
پوران لایقهمکار
علی محمد حسین پورهمکار
جلیل توکل افشاریهمکار
شادی حسینی طوسیهمکار
سمیه دوست محمدیهمکار
عقیق ضیائی مهرهمکار