بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95

Evaluation of pain control protocol for burned patients with Paracetamol, Ketamine and Morphine in Emam-Reza hospital during the year of1395


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مهرداد مکرم دری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 941851
عنوان فارسی طرح بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/03/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علیرضا صداقتهمکار
نسیبه لطفعلی زادههمکار
سهیلا بیچرانلوییهمکار
مهرداد مکرم دریمجری
نگار مروت دارهمکار
علیرضا صداقتهمکار