مقایسه تأثیر آموزش مهارت تصمیم گیری به دانشجویان مامایی با دو روش حل مسئله و شبیه سازی کامپیوتری در مواجهه با تعارضات اخلاق حرفه ای


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: طلعت خدیوزاده , ریحانه عاشورزاده

کلمات کلیدی: آموزش- مهارت تصمیم گیری- آموزش مهارت تصمیم گیری- حل مسئله- آموزش مهارت تصمیم گیری به روش حل مسئله- آموزش مبتنی بر شبیه سازی- تعریف آموزش مهارت تصمیم گیری به روش شبیه سازی- تعارضات اخلاق حرفه ای- مهارت تصمیم گیری در تعارضات اخلاقی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950013
عنوان فارسی طرح مقایسه تأثیر آموزش مهارت تصمیم گیری به دانشجویان مامایی با دو روش حل مسئله و شبیه سازی کامپیوتری در مواجهه با تعارضات اخلاق حرفه ای
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/06/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/03/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
طلعت خدیوزادهمجری
ریحانه عاشورزادهمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
کبری اطمینانیهمکار
علی تقی پورهمکار