مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی و تلفیقی بر مهارت شناختی، عملکرد و خودکارآمدی ماماها در اداره پره اکلامپسی و اکلامپسی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: معصومه کردی , مریم طباطباییان

کلمات کلیدی: آموزش- آموزش مبتنی بر شبیه سازی - آموزش مبتنی بر شبیه سازی با چارچوب جفریز- آموزش تلفیقی سخنرانی- مهارت شناختی- عملکرد- آزمون بالینی ساختارمند عینی- خودکارآمدی- پره اکلامپسی- اکلامپسی- اداره پره اکلامپسی و اکلامپسی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950016
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی و تلفیقی بر مهارت شناختی، عملکرد و خودکارآمدی ماماها در اداره پره اکلامپسی و اکلامپسی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/04/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/12/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
معصومه کردیمجری
مریم طباطباییانمجری
سلمه دادگرهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
طلعت خدیوزادههمکار
کبری اطمینانیهمکار