ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپ

Evaluating the Predictive value of Left atrial strain parameters in detecting left circumferx artery stenosis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: هورک پورزند

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950044
عنوان فارسی طرح ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/11/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/04/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
هورک پورزندمجری
معصومه الوندی آذریهمکار
محمود محمدزاده شبستریهمکار
علی اشراقیهمکار
فرشته قادریهمکار
آرش قلوبیهمکار
نگار مروت دارهمکار
جواد رمضانیهمکار
محمود ابراهیمیهمکار