تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانواده

The Impact Of Education Based On BASNEF Model In Abuse Toward Elders In The Family


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین کریمی مونقی , راضیه سادات مرتضوی نژاد

کلمات کلیدی: سالمند- سوءرفتار با سالمند- سوءرفتار با سالمند در خانواده- مدل بزنف- آموزش- آموزش مبتنی بر مدل بزنف

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950327
عنوان فارسی طرح تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانواده
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/12/11
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/12/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین کریمی مونقیمجری
راضیه سادات مرتضوی نژادمجری
حمید رضا زنده طلبهمکار
علی عمادزادههمکار