بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی –درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر پیشگیری از بیماری هپاتیت Bدر سال 1395

assessment of knowledge, attitude, and practice of health care workers about preventive of hepatitis B


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرزانه رحیم پور

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950439
عنوان فارسی طرح بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی –درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر پیشگیری از بیماری هپاتیت Bدر سال 1395
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح عقد قرارداد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/10/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
افسون برزگرهمکار
فرزانه رحیم پورمجری
لحیا افشاری صالحهمکار
مونا نجف نجفیهمکار
احسان رفیعی منشناظر