بررسی اثر مارکائین/ دکسمدتومیدین در مقایسه با مارکائین/ فنتانیل بر بلوک حسی حرکتی در بیماران تحت بی حسی اینترا تکال یکطرفه کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد علیپور

کلمات کلیدی: مارکائین/ دکسمدتومیدین بلوک حسی حرکتی بی حسی اینترا تکال اندام تحتانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950469
عنوان فارسی طرح بررسی اثر مارکائین/ دکسمدتومیدین در مقایسه با مارکائین/ فنتانیل بر بلوک حسی حرکتی در بیماران تحت بی حسی اینترا تکال یکطرفه کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح راکد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/04/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد علیپورمجری
فائزه اعظم لطفیهمکار
محمدحسن نماییهمکار
احسان مولاییهمکار
مونا نجف نجفیهمکار