تعیین تأثیر استفاده از PEWS در کارآیی کارورزان اطفال در تشخیص سریع کودکان بیمار نیازمند مراقبت ویژه: “دیدگاه کارورزان گروه اطفال مشهد"


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بهاره ایمانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950704
عنوان فارسی طرح تعیین تأثیر استفاده از PEWS در کارآیی کارورزان اطفال در تشخیص سریع کودکان بیمار نیازمند مراقبت ویژه: “دیدگاه کارورزان گروه اطفال مشهد"
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح راکد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/11/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بهاره ایمانیمجری
سید علی جعفریهمکار
حسن متقی مقدم شهریهمکار
یلدا روانشادهمکار
علیرضا جاودانی بافکرهمکار